0
Публікацій в БД Scopus
0
Індекс Гірша СумДУ
БД Scopus
0
Публікацій в БД WoS
0
Індекс Гірша СумДУ
БД WoS
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
0
Наукових журналів
0
Конференції, які індексуються
БД Scopus та/або WoS
0
Охоронних документів

Наукова діяльнісь СумДУ

Університет пройшов Державну атестацію у частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за п’яти напрямами та підтвердив високий рівень наукової діяльності. СумДУ було включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на три роки.

У вересні 2021 року було отримано свідоцтво на торговельну марку СумДУ.

Протягом 2021 р. в університеті зросла до 358 кількість штатних наукових і науково-педагогічних працівників, що мають 5 і більше публікацій у періодичних виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection (2020 р. – 289). СумДУ за цим показником у 2021 р. зберігає лідируюче місце серед ЗВО України.

Корисні посилання

Адреса
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007, корпус БіЦ 406, 407
Контакти
тел. +38-(0542)-687-689
тел. +38-(0542)-687-753