Основні наукометричні показники публікаційної активності науково-педагогічних та наукових співробітників Сумського державного університету

Image
Image
Країни, де є щонайменше одна огранізація партнер з публікаційної активності 
(ознакою організації партнера є співавторство з її співробітниками у щонайменше  3-х публікаціях за останні 5 років у виданнях, які обліковуються БД Scopus)

Кількість публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus
та відповідають Цілям сталого розвитку ООН

Форма для зв'язку

Телефон для зв'язку
(0542)-687-869