Відділ управління захистом інтелектуальної власності

Головні функції

організація та методичне забезпечення управління процесом захисту права інтелектуальної власності в університеті;
забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, продаж за ліцензіями об’єктів інтелектуальної власності тощо);
консультації з питань захисту прав інтелектуальної власності та інформаційної діяльності;
надання інформаційних послуг щодо виконання патентних досліджень та оформлення винахідницьких і раціоналізаторських рішень, у тому числі іншим вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам (у якості платних послуг), методичне супроводження вказаних послуг;
підготовка та подання документів на об’єкти права інтелектуальної власності для патентування науково-технічних розробок, у тому числі інших вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб (у якості платних послуг);
інформаційно-аналітичне забезпечення робіт зі створення, охорони і захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

Голишева Наталія Юріївна – науковий співробітник,
заступник начальника ЦНТЕІ

Тел. (0542) 687-753

E-mail: [email protected]

Белькевич Ірина Анатоліївна – провідний інженер

Тел.  (0542) 687-753

E-mail: [email protected]

Форма для зв'язку

Телефон для зв'язку
(0542)-687-869