Група моніторингу та обліку публікаційної активності співробітників університету

Головні функції

аналіз показників публікаційної активності, в т.ч. у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних, підготовка пропозицій щодо організації відповідної роботи у структурних підрозділах та стимулювання публікаційної активності вчених університету у рейтингових журналах;
забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності (складання ліцензійних договорів, продаж за ліцензіями об’єктів інтелектуальної власності тощо);
формування баз даних публікацій представників СумДУ у виданнях, які індексуються науковометричними базами даних (в тому числі високорейтингових), переліку авторів, які мають публікації в цих виданнях (кількість осіб, індекс Хірша науковців) тощо;
облік та аналіз рейтингових і звітних показників університету в цілому та його структурних підрозділів за напрямом роботи відділу, підготовка і складання звітів та супроводження рейтингу інститутів, факультетів і кафедр;
організація роботи із підвищення наукового рівня журналів та їх входження до науковометричних та реферативних баз даних, отримання статусу фахового видання;
реєстрація в МОН України і УкрІНТЕІ заходів, організатором чи співорганізатором яких виступає університет та забезпечення відповідного звітування;
робота із забезпечення підвищення наукового рівня заходів та входження їх матеріалів до науковометричних баз даних.

Плаксіна Ірина Геннадіївна – провідний інженер

Тел. (0542) 687-869

E-mail: [email protected],
E-mail: [email protected]

Крамаренко Ольга Анатоліївна – провідний фахівець

Тел. (0542) 687-869

E-mail: [email protected],
E-mail: [email protected] 

Форма для зв'язку

Телефон для зв'язку
(0542)-687-869