Відділ управління захистом інтелектуальної власності

Головні функції

формування та супроводження баз даних наукових розробок, сервісних послуг і технологічних запитів університету, інших ЗВО і підприємств з виконанням функції міжрегіонального центру трансферу технологій;
розміщення і супроводження інформації про актуальні науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги університету в національних та міжнародних мережах трансферу технологій;
розробка та впровадження в університеті нових підходів з формування та реалізації науково-інноваційної політики в частині рекламування науково-технічних розробок та надання сервісних наукових послуг;
надання стороннім замовникам маркетингових та інформаційних послуг у сфері трансферу технологій;
надання стороннім замовникам консультативних та освітніх послуг з питань трансферу технологій та підвищення ефективності рекламування розробок;
моніторинг та облік ринку потенційних замовників на науково-технічні розробки та сервісні наукові послуги для відповідних структурних підрозділів університету;
організаційне забезпечення рекламної і виставкової діяльності університету.

Солодовніков Сергій Миколавич – молодший науковий співробітник

Тел. (0542) 687-869

E-mail: [email protected] 

Форма для зв'язку

Телефон для зв'язку
(0542)-687-869