Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності

Комерціалізація об’єктів ІВ

Правовласник, як об’єктів авторського права (музичні, літературні, художні твори, комп’ютерні програми інше), так і об’єктів промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгівельні марки інше), має право передавати свої майнові права або давати дозвіл на їх використання будь якій зацікавленій фізичній або юридичній особі.

Якщо Ви маєте намір продати чи купити технологію, пристрій, зовнішній вигляд промислового зразка, які захищені патентом, надати в користування свої майнові права за договором чи за ліцензійною угодою, наші фахівці допоможуть Вам підготувати ліцензійний договір, або договір про передачу прав, а також, в разі потреби, нададуть допомогу в оформлені матеріалів для державної реєстрації таких договорів.

Договірні способи розпорядження правами ІВ

Image

Договірні способи розпорядження правами інтелектуальної власності

До договірних способів розпорядження правами інтелектуальної власності можна віднести наступні види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

 • ­   ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • ­   ліцензійний договір;
 • ­   договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
 • ­   договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
 • ­   інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Відповідно, згідно з одними з цих договорів майнові права інтелектуальної власності відчужуються, а відповідно до інших – передаються правовласником іншій особі у користування.

Договори, щодо надання дозволу на використання об’єкту інтелектуальної власності

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог Кодексу та іншого закону.

Image

Класифікація ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності

1. За об’єктом ліцензії:
 • Патентні ліцензії (ліцензії на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
 • Ліцензії на торговельні марки;
 • Ліцензії на компонування топографії інтегральних мікросхем;
 • Ліцензії на “ноу-хау” (комерційну таємницю);
 • Ліцензії на селекційні досягнення (сорт рослин, породу тварин);
 • Ліцензії на використання об’єктів авторського права.
2. За обсягом прав
 • Виключні;
 • Невиключні;
 • Одинична.
3. За способом охорони
 • Патентні;
 • Безпатентні;
 • Комплексні.
4. За способами надання ліцензії:
 • Обов’язкова;
 • Відкрита;
 • Примусова;
 • Пакетна;
 • Перехресна.
5. За суб’єктами ліцензування:
 • Особиста ліцензія;
 • Ліцензії підприємств;
 • Ліцензії корпорації (концерну);
 • Ліцензії держав;
 • Субліцензії.

До договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності можно віднести:

1. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
До договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності у більшості випадків за аналогією може застосовуватись правила про договір «купівлі-продажу», за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майнові права у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти зазначені права і сплатити за них певну грошову суму.
2. Договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору
Згідно законодавства, особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт.
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.
3. Договір щодо передання майнових прав на об’єкт, створений за замовленням
За загальним правилом майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором.
4. Установчі договори щодо внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості внесків до статутного фонду господарських товариств.
Досить поширеним в останній час способом набуття майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності юридичними особами є внесення майнових прав інтелектуальної власності в якості вкладу до статутного фонду такої юридичної особи.